The space Between


Elettra, 2010

Athina, 2008

Maria, 2010

Stratos, 2012

Kostas, 2012

Maria, 2012

Zoe, 2014

Caffeina, 2010

Dimitris, 2010

Darius, 2012

Adele, 2013

Dionisis, 2012

Marios and Giorgos, 2014

Olivia, 2011

Ji Yi, 2013

Irene, 2013

Thekla, 2010

Tania, 2014

Rosa, 2011

Ifigeneia, 2010